FAQ

Bạn có thể xem trang web miễn phí. Tất cả phổ biến được miễn phí hoàn toàn. Tuy nhiên, để tải về một cái gì đó, bạn phải được đăng ký trên TroChoiTingYeu.com. Nếu bạn muốn để bình luận trên các trang của TroChoiTingYeu.com bạn phải được đăng ký là tốt.

Virus kiểm tra các tập tin

Chúng tôi kiểm tra tất cả các tập tin với một ClamAV chống virus.

ClamAV

Tải giới hạn tốc độ

Theo điều Khoản của dịch Vụ Của chúng tôi: https://trochoitingyeu.com/TOS/ Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về tốc độ kết nối internet của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đang sử dụng giới hạn tốc độ cho người dùng miễn phí. Nếu bạn muốn tải xuống các tệp với tốc độ lên đến 1 Gbit/s, vui lòng kiểm tra bảng điều khiển trong khu vực thành viên để biết hướng dẫn chi tiết.

Bạn có 18 tuổi?

Cảnh Báo - Nội Dung Người Lớn
Bạn có 18 tuổi?