M

Lily Fantasy H Adventure Of Lilia

Lily Fantasy H Adventure Of Lilia - Picture 1
Lily Fantasy H Adventure Of Lilia - Thumb 1

Trò Chơi Thông Tin

 • Năm Phát Hành: 2015
 • Ngày Phát Hành: 28th March 2015
 • Thể Loại: Blonde Fantasy Gangbang/Group Lily Neko/Cat Girl Pregnant Princess Tentacles jRPG
 • Kiểm Duyệt: Yes
 • Nhà Xuất Bản: Repure
 • Trò Chơi Ngôn Ngữ: Nhật BảnNhật Bản
 • Ngôn Ngữ Giao Diện: Nhật BảnNhật Bản
 • Lồng Tiếng Ngôn Ngữ: Nhật BảnNhật Bản
 • Mô Tả: Để cứu cha mình là bệnh tật, đã ra đi tìm thuốc "Lilia". Nhà thám hiểm thu thập thông tin trong những thành phố Hanburugu, nhưng không khá thu thập thông tin. Lúc đó, tôi đã gặp con thú cô gái trở thành bạn bè với "Noah", đó thuộc về hội. Và nếu một thành viên của hội, cũng rằng nó rất dễ dàng thu thập thông tin của thuốc. Và, ... sẽ được sống với Noah. Cho dù Lilia có thể nhận được một cách an toàn thuốc rượu!?
 • Số Lượng Các Tập Tin: 1
 • Tổng Kích Cỡ: 61.16 MB
Bạn có 18 tuổi?

Cảnh Báo - Nội Dung Người Lớn
Bạn có 18 tuổi?