Chính Sách của TroChoiTingYeu.com

Tại TroChoiTingYeu.com có thể truy cập từ https://trochoitingyeu.com, một trong chúng tôi ưu tiên chính là sự riêng tư của khách của chúng tôi. Chính sách bảo Mật này chứa loại thông tin đó được thu thập và ghi lại bởi TroChoiTingYeu.com và làm thế nào chúng ta sử dụng nó.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hay đòi hỏi thêm thông tin về Chính Sách của chúng tôi không ngần ngại để liên lạc với chúng tôi.

Chính Sách này chỉ áp dụng cho chúng tôi hoạt động là hợp lệ cho truy cập đến trang web của chúng tôi có liên quan đến những thông tin mà chúng miễn phí và/hoặc thu thập trong TroChoiTingYeu.com. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thập thông tin trực tuyến hoặc thông qua các kênh khác hơn trang web này.


Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính Sách của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.


Chúng tôi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân mà bạn được yêu cầu phải cung cấp, và những lý do tại sao bạn được yêu cầu phải cung cấp, nó sẽ được làm rõ với bạn tại các điểm chúng tôi yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu tiếp xúc trực tiếp, chúng ta có thể nhận được thêm thông tin về anh như tên, địa chỉ email, số điện thoại, các nội dung của các tin nhắn và/hoặc đính kèm bạn có thể gửi cho chúng tôi và thông tin nào khác, bạn có thể lựa chọn để cung cấp.

Khi bạn đăng ký cho một tài Khoản, chúng ta có thể yêu cầu thông tin liên lạc, bao gồm cả các mục như tên, công ty tên, địa chỉ email, địa chỉ, và số điện thoại.


Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng ta sử dụng, các thông tin chúng tôi thu thập trong nhiều cách khác nhau, bao gồm:

  • Cung cấp, hoạt động, và duy trì trang web của chúng tôi
  • Cải thiện, cá nhân, và mở rộng trang web của chúng tôi
  • Hiểu và phân tích làm thế nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi
  • Phát triển sản phẩm mới, dịch vụ, có, và chức năng
  • Giao tiếp với bạn trực tiếp hoặc qua một đối tác của chúng tôi, kể cho dịch vụ khách hàng, để cung cấp thông tin và các thông tin liên quan đến các trang web, và cho marketing và mục đích quảng cáo
  • Gửi email cho bạn
  • Tìm và ngăn chặn lừa đảo

Đăng Nhập Các File

TroChoiTingYeu.com sau một thủ tục tiêu chuẩn bằng cách sử dụng nhật ký các tập tin. Các các tập tin đăng nhập du khách khi họ truy cập trang web. Tất cả lưu trữ các công ty làm điều này và một phần của dịch vụ' phân tích. Các thông tin được thu thập bởi các tập tin đăng nhập bao gồm thức internet (IP) địa chỉ, kiểu trình duyệt Internet Cung cấp dịch Vụ (INTERNET), ngày và thời gian, đề cập/thoát khỏi trang, và có thể có số lượng cú click chuột. Đây không phải là liên kết với bất kỳ thông tin đó là cá nhân. Mục đích của những thông tin là để phân tích xu hướng, quản lý trang web theo dõi người dùng phong trào trên trang web, và thu thập thông tin cá nhân.


Bánh và Cảnh báo Web

Giống như bất kỳ trang web khác, TroChoiTingYeu.com sử dụng 'cookies'. Bánh này được sử dụng để cửa hàng thông tin bao gồm khách sở thích và những trang mà, các khách truy cập hay đến thăm. Các thông tin được sử dụng để tối các người có kinh nghiệm bằng cách tùy của chúng tôi nội dung trang web dựa trên khách duyệt loại và/hoặc các thông tin khác.

Để biết thêm thông tin chung trên cookie, xin vui lòng đọc "Cookies Là Gì" (trong tiếng anh).


Quảng Cáo Của Chúng Tôi, Các Đối Tác

Bạn có thể tham khảo ý kiến danh sách này để tìm các Chính Sách cho mỗi của các đối tác quảng cáo của TroChoiTingYeu.com.

Bên chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo sử dụng công nghệ như cookie Dùng hoặc Web Cảnh báo rằng được sử dụng trong tương ứng của họ quảng cáo và liên kết xuất hiện trên TroChoiTingYeu.com, được gửi trực tiếp với người sử dụng, duyệt. Họ sẽ tự động nhận được địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ này được dùng để đo mức độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và/hoặc để cá nhân nội dung quảng cáo mà bạn xem trên trang web mà bạn truy cập.

Lưu ý rằng TroChoiTingYeu.com không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các cookie rằng được sử dụng bởi thứ ba bên nhà quảng cáo.


Thứ Ba Bên Chính Sách

TroChoiTingYeu.com Chính Sách này không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web. Vì vậy, chúng tôi đang cố vấn cho anh để tham khảo ý kiến tương ứng Chính Sách của những thứ ba bên máy chủ quảng cáo cho biết thêm chi tiết. Nó có thể bao gồm việc của họ và chỉ dẫn về làm thế nào để chọn ra một số lựa chọn.

Bạn có thể lựa chọn vô hiệu bánh qua cá nhân của duyệt lựa chọn. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý cookie với cụ thể web không, nó có thể được tìm thấy tại buổi trình' trang web tương ứng.


CCPA Chính Quyền (Không Bán thông Tin Cá nhân)

Dưới CCPA, trong số các quyền, California người có quyền:

Yêu cầu rằng một kinh doanh thu thập một người tiêu dùng dữ liệu cá nhân của tiết lộ những loại và cụ thể miếng dữ liệu cá nhân là một doanh nhân đã thu thập được về người tiêu dùng.

Yêu cầu rằng một kinh doanh xóa dữ liệu cá nhân nào về những người tiêu dùng rằng một kinh doanh đã thu thập được.

Yêu cầu rằng một kinh doanh bán một người tiêu dùng của dữ liệu cá nhân, không phải bán các người tiêu dùng cá nhân của dữ liệu.

Nếu bạn thực hiện một yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời các bạn. Nếu bạn muốn để thực hiện bất kỳ những quyền, xin hãy liên lạc với chúng tôi.


GDPR dữ Liệu Vệ Quyền

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng bạn hoàn toàn ý thức được tất cả dữ liệu của bạn, bảo vệ quyền lợi. Mọi người dùng là quyền sau:

Quyền truy cập – Anh có quyền để yêu cầu bản sao của dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể tính là một chi phí cho vụ này.

Phải để cải – Anh có quyền để yêu cầu rằng chúng ta sửa chữa bất kỳ thông tin anh tin là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi đầy đủ các thông tin có tin được không đầy đủ.

Phải để tẩy – Anh có quyền để yêu cầu rằng chúng ta xóa dữ liệu cá nhân của dưới một số điều kiện.

Quyền hạn chế xử lý – Anh có quyền để yêu cầu rằng chúng ta hạn chế biến dữ liệu cá nhân của dưới một số điều kiện.

Quyền phản đối xử lý – Bạn có quyền đối tượng để chúng tôi xử lý của dữ liệu cá nhân của dưới một số điều kiện.

Quyền dữ liệu di – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập đến một tổ chức khác, hoặc trực tiếp với anh, theo một số điều kiện.

Nếu bạn thực hiện một yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời các bạn. Nếu bạn muốn để thực hiện bất kỳ những quyền, xin hãy liên lạc với chúng tôi.


Thông Tin của trẻ em

Một phần của ưu tiên của chúng tôi là thêm sự bảo vệ cho con trong khi sử dụng các internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người bảo vệ quan sát tham gia vào, và/hoặc theo dõi và dẫn trực tuyến của họ hoạt động.

TroChoiTingYeu.com không cố ý thu thập bất kỳ Nhận dạng Cá nhân thông Tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu anh nghĩ rằng đứa trẻ được cung cấp các thông tin này trên website của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích anh, để liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng ta sẽ làm tốt nhất của chúng tôi nỗ lực để kịp thời loại bỏ những thông tin từ hồ sơ của chúng tôi.


Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật này, xin liên hệ với dữ Liệu của chúng tôi bảo Vệ Sĩ quan tại trang liên lạc.


Bạn có 18 tuổi?

Cảnh Báo - Nội Dung Người Lớn
Bạn có 18 tuổi?